ใช้ line out เพื่อสนทนากับทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา! Tel. ;0